Hrana – Bdenje

Umiranje na Mediteranu ne prestaje. Samo u prva četiri meseca ove godine utopilo se 599 ljudi.

Kao i prošle godine, želimo da se setimo tih ljudi, a ne da ih zaboravimo. Da im odam poštovanje koje Tvrđava Evropa tako smrtonosno poriče.
Pridružite se i dođite u Kenediplac 20.06. između 13 i 18 časova. Setimo se zajedno na trenutak u tišini žrtve evropske politike izolacije. Hajde da se okupimo i pokažemo: Nismo te zaboravili. Daćemo vam imena. Setićemo te se.

Aachen – Reli

Nema kampova za izbeglice! Nigde!

Ne postoji način da se zaobiđe činjenica da politika smeštaja za izbeglice, takođe ovde u Nemačkoj, postaje
stambena politika!

Kampovi za izbeglice svuda služe efikasnoj organizovanoj politici obespravljivanja, izolacije,
isključenja i deportacije.
Upravo zbog toga oni su centralni građevinski blok u globalnom, politički organizovanom upravljanju migracijama.
Ovakav pristup ima uverljivost za društvo u celini: pitanjem migracije "upravlja" politika i biznis na nehuman način, bez javne i društvene debate o tome
koja je nastala!

Ljudi umiru, a svet gleda na drugu stranu!

Mi, brojne Ahen grupe i organizacije, prekinućemo tišinu kreativnim prilozima o samoodoglednom obespravljivanju i izolaciji izbeglica!


Pridruћite se i pridruћite nam se!

19.6.2021 od 15h na pijaci u Ahenu

Zahtevamo:

 • don je zatvorio i evakuisao sve izbegličke kampove izvan i unutar EU!
  Savezna vlada mora odmah da reaguje u skladu sa tim i ne sme
  da koristi finansijsku podršku, npr.kupiti Tursku, Grčku, Hrvatsku, Libiju u ime svih nas od bilo kakve odgovornosti!
 • zaustavljanje nasilnih i ilegalnih povratnih udaraca na moru i na spoljnim granicama EU!
  Zaustavite ubilaиke potere Fronteksa, hrvatske granične policije i drugih izvrљitelja globalnih graрanskih reћima, koje sufinansirano finansira EU.
 • sichere i legal migration routes / escape routes!
  Pravo pristupa pravičnoj proceduri azila zajedno sa fizičkim integritetom mora biti validno i izvodljivo za SVE ljude!
 • zatvaranje svih kolektivnih smeštaja za izbeglice u Nemačkoj!
  Decentralizovani smeštaj i socijalna jednakost bez rasističkih specijalnih zakona, kao što je takozvani Zakon o beneficijama tražilaca azila.

Akcioni savez Ahen "Nema kampova za izbeglice! Nigde!"

Signatories:
Seebrücke Aachen, Aktion Bürger*innenasyl Aachen, Zusammenleben Willkommen / Regionalgruppe Ac,
Pfarrer Helmut Aston – Ökumenische Euregionale Flüchtlingsplattform, Förderkreis Asyl Würselen e.V.,
AKS – Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Aachen, Antikriegsbündnis Aachen, Arbeitskreis International / Katho
Aachen

Münster – Bdenje

20.06., 2 popodne.m., tačna lokacija će biti saopštena.

Na Svetski dan izbeglica, u Münsteru će se održati bdenje lokalne grupe Morskih očiju u znak sećanja na sve ljude koji su se utopili u Mediteranu i sve žrtve rasističkog migracionog sistema.

Münster – Protestni kamp

Postoje i kampovi u Münsteru – takođe postoji otpor u Münsteru

23.06., od 12 sati, Münster priznaje livadu u boji.

Postoje i kampovi u Münsteru – takođe postoji otpor u Münsteru.
Sa protestni kamp na Münsteru, Farbe-Wiese priznaje da NoLager mreža u Münsteru donosi okupaciju sa kampovima, koji su inače tako često premešteni u spoljne okruge ili u spoljne granice, u centar grada. Tokom celog dana, šatori se bacaju na livadu. Duž šatora će se naći informativni hod, koji se odnosi na obespravljivanje ljudi u kampovima na spoljnim granicama, ali i u smeštajne objekte u NRW i Münsteru.
Mitinzi će se održati u 15.m i 18 .m.

Münster – Demonstracija bicikla

Demonstracija bicikla praćena mitingom ispred ZUE

Poиni 27.06. u 14 sati u Aaseekugelnu.
Reli u ZUE (Albersloher Weg 450).

Za decentralizovan, human smeštaj.
Za antirasističko i solidarno društvo – sa svima i za sve.

Od februara se svakog meseca održavaju biciklističke demonstracije posle kojih sledi skup u ZUE u Minsteru kako bi se suprotstavili izolaciji i obespravljivanju izbeglica. Takođe 27-og izvesti ćemo naš protest protiv nacionalističkog sistema na ulice.