Webinar: DEPORTACIJA IZ SMEŠTAJA

Socijalni rad zw. institucionalna ograničenja & političke aspiracije

Nastaviće da bude deportovana. Uprkos pandemijama korone, kolektivne deportacije u Avganistan, Albaniju, Severnu Makedoniju, Pakistan, Srbiju i Tunis, između ostalih, najavljene su za jun 2021. Bez obzira na političku, ekonomsku i zdravstvenu situaciju u zemljama porekla, Savezna Republika nastavlja da tera ljude nazad u progon, siromaštvo i diskriminaciju.
Kada su ljudi ugroženi ovom tužnom realnošću, čini se da su socijalni profesionalci i volonteri posebno vezani za ruke. Kada su u pratnji izbeglica, oni više puta doživljavaju kontradiktornost između sopstvenog (profesionalnog) etosa i državnih ograničenja: sa jedne strane, oni žele da podrže ljude i pomognu im u samoodlučnoj perspektivi, sa druge strane, moraju da slede zakonske i zvanične zahteve. U nekim slučajevima, poslodavci ih pozivaju da postupaju protiv sopstvenih osuda i, na primer, da sarađuju u izvršenju deportacija ili slično. Kako zaposleni mogu da se ponašaju na ovom polju napetosti? Šta bi trebalo uraditi ako je, na primer.B, primljeno obaveštenje o odbijanju ili zahtev za izlazak iz zemlje? Šta profesionalci mogu da urade tokom deportacije sa imanja kako bi zaštitili prava stanovnika? Šta je policiji dozvoljeno, šta im nije dozvoljeno da rade?
Kritički socijalni naučnik i socijalni radnik Sebastijan Muj savetuje izbeglice u Berlinu i daće tehnički uticaj na ova pitanja. Tokom manifestacije biće prilike da postavljamo pitanja i razgovaramo zajedno.
Cilj manifestacije je posebno na ljudima koji prate izbeglice na poslu ili na dobrovoljnoj bazi.

Kada: utorak, 22.06.2021, 6.00 časova – 7.30 časova
Događaj će se održati putem Zooma. Registracije do 21.06.2021 putem e-maila na rechtaufasyl@gmx.de [nicht über facebook] . Pristupna veza će biti poslata e-poštom neposredno pre događaja.

Događaj AG Bleiben u saradnji
sa DBSH (Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V.)

Organizatori zadržavaju pravo da uskrate osobama koje pripadaju ekstremno desničarskim strankama ili organizacijama, dodeljene su ekstremno desničarskoj sceni ili su se već pojavile ili su se već pojavile preko rasističkih, nacionalističkih, antisemitskih, seksističkih, anti-lgbtiq*klase, sposobnih ili drugih nehumanih izjava da im pristupe ili ih isključe iz događaja Zum".