Premijerka #1 na "No-Lager-Aktionswoche"

Zatvorite kamp, smestite izbeglice decentralno!

Saopštenje za #1
13. juna 2021.

U brojnim gradovima u NRW kao što su Aachen, Bonn, Düsseldorf, Cologne, Münster, Siegen i Wuppertal, biće održane razne protestne akcije od 19. do 27. juna 2021. protiv smeštaja vaspitanih ljudi u kampovima. Na "No Lager-Aktionswoche" poziva Antirasistička mreža NRW, u kojoj su antirasistički akteri iz NRW-a udružili snage. Akciona nedelja usmerena je protiv izolacije i sistematskog nejednakog tretmana i obespravljivanja izbeglica kampovima na spoljnim granicama EU i u NRW.
Pored decentralizovanih sastanaka kupaca, umetničkih akcija, predavanja i sl., u petak, 25. juna 2021. godine u Dizeldorfu će biti održana centralna demonstracija širom NRW pod nazivom "Zatvorite kampove – razbijte izolaciju!" kako bi se skrenula pažnja na situaciju u kolektivnom smeštaju.

U pozivu akcione nedelje navodi se: "Masovno pooštravanje zakona omogućava da se ljudima u kampovima sistematski uskraćuju osnovna prava na privatnost, školovanje, redovnu medicinsku negu ili mogućnost zapošljavanja, između ostalog.
Mnogi ljudi su izloženi ciklusu stezanja, stalnih kontrola, monotonije, straha od deportacije i nasilja do 2 godine. U udaljenim kampovima kontakt sa ostatkom stanovništva im je praktično nemoguć, a političke i društvene mreže sa drugim izbeglicama su otežane.
Njihova izolacija je politički željena. Namera je da se omogući deportacijama, koje se uglavnom odvijaju iz državnog smeštaja NRW, da se odvijaju nesmetano i istovremeno kako bi se sprečila javna debata o kampovima koji su izolovani od društva.
Ova samoodrživa obespravljena i izolacija izbeglica mora biti prekinuta. Konačno mora da se vodi društvena debata na temu prijema i humanog decentralizovanog smeštaja izbeglica."
Sa "No Lager Action Week", Antirasistička mreža NRW želi javno da se pozabavi obespravljivanjem izbeglica, umreži antirasističke aktere i pošalje solidarni signal ljudima u logorima.

Informacije o "Nedelji akcije bez lagera" od 19. do 27. juna 2021. godine i planirane aktivnosti možete pronaći na internetu na: https://no-lager.eu/
Twitter: @AntiraNRW

Zahtevi za kontakt i intervju:
Pošta: info@no-lager.eu