Münster – Protestni kamp

Postoje i kampovi u Münsteru – takođe postoji otpor u Münsteru

23.06., od 12 sati, Münster priznaje livadu u boji.

Postoje i kampovi u Münsteru – takođe postoji otpor u Münsteru.
Sa protestni kamp na Münsteru, Farbe-Wiese priznaje da NoLager mreža u Münsteru donosi okupaciju sa kampovima, koji su inače tako često premešteni u spoljne okruge ili u spoljne granice, u centar grada. Tokom celog dana, šatori se bacaju na livadu. Duž šatora će se naći informativni hod, koji se odnosi na obespravljivanje ljudi u kampovima na spoljnim granicama, ali i u smeštajne objekte u NRW i Münsteru.
Mitinzi će se održati u 15.m i 18 .m.