Hrana – Bdenje

Umiranje na Mediteranu ne prestaje. Samo u prva četiri meseca ove godine utopilo se 599 ljudi.

Kao i prošle godine, želimo da se setimo tih ljudi, a ne da ih zaboravimo. Da im odam poštovanje koje Tvrđava Evropa tako smrtonosno poriče.
Pridružite se i dođite u Kenediplac 20.06. između 13 i 18 časova. Setimo se zajedno na trenutak u tišini žrtve evropske politike izolacije. Hajde da se okupimo i pokažemo: Nismo te zaboravili. Daćemo vam imena. Setićemo te se.