Aachen – Reli

Nema kampova za izbeglice! Nigde!

Ne postoji način da se zaobiđe činjenica da politika smeštaja za izbeglice, takođe ovde u Nemačkoj, postaje
stambena politika!

Kampovi za izbeglice svuda služe efikasnoj organizovanoj politici obespravljivanja, izolacije,
isključenja i deportacije.
Upravo zbog toga oni su centralni građevinski blok u globalnom, politički organizovanom upravljanju migracijama.
Ovakav pristup ima uverljivost za društvo u celini: pitanjem migracije "upravlja" politika i biznis na nehuman način, bez javne i društvene debate o tome
koja je nastala!

Ljudi umiru, a svet gleda na drugu stranu!

Mi, brojne Ahen grupe i organizacije, prekinućemo tišinu kreativnim prilozima o samoodoglednom obespravljivanju i izolaciji izbeglica!


Pridruћite se i pridruћite nam se!

19.6.2021 od 15h na pijaci u Ahenu

Zahtevamo:

 • don je zatvorio i evakuisao sve izbegličke kampove izvan i unutar EU!
  Savezna vlada mora odmah da reaguje u skladu sa tim i ne sme
  da koristi finansijsku podršku, npr.kupiti Tursku, Grčku, Hrvatsku, Libiju u ime svih nas od bilo kakve odgovornosti!
 • zaustavljanje nasilnih i ilegalnih povratnih udaraca na moru i na spoljnim granicama EU!
  Zaustavite ubilaиke potere Fronteksa, hrvatske granične policije i drugih izvrљitelja globalnih graрanskih reћima, koje sufinansirano finansira EU.
 • sichere i legal migration routes / escape routes!
  Pravo pristupa pravičnoj proceduri azila zajedno sa fizičkim integritetom mora biti validno i izvodljivo za SVE ljude!
 • zatvaranje svih kolektivnih smeštaja za izbeglice u Nemačkoj!
  Decentralizovani smeštaj i socijalna jednakost bez rasističkih specijalnih zakona, kao što je takozvani Zakon o beneficijama tražilaca azila.

Akcioni savez Ahen "Nema kampova za izbeglice! Nigde!"

Signatories:
Seebrücke Aachen, Aktion Bürger*innenasyl Aachen, Zusammenleben Willkommen / Regionalgruppe Ac,
Pfarrer Helmut Aston – Ökumenische Euregionale Flüchtlingsplattform, Förderkreis Asyl Würselen e.V.,
AKS – Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Aachen, Antikriegsbündnis Aachen, Arbeitskreis International / Katho
Aachen