Poziv za učešće!

Poziv stanovnicima ZUE

Mi smo nekoliko antirasističkih organizacija koje se zalažu za zatvaranje velikih kampova i humani smeštaj izbeglica. 

Svako treba da ima mesto i budućnost ovde. O ovoj temi će se govoriti od 19 do 27.6.2021. godine u raznim gradovima (Aahen, Bohum, Dizeldorf, Keln, Münster…) Radnje.
Z.B. 25.6.2021 u 17h demonstracija u Dizeldorfu.

Ako želite da izveštavate o životu u kampu iz svoje perspektive, pošaljite svoje fotografije i filmove (bez prepoznatljivih lica), crteže i tekstove nasledeći mejl: info@no-lager.eu , one će onda biti objavljene na sajtu no-lager.eu.
Tamo ćete takođe pronaći sve informacije o različitim akcijama u gradovima.